РЕГЛАМЕНТ проведення Національного Кубку України зі спортивного варіанту гри «Що? Де? Коли?» сезону 2012/2013 рр.

1. Загальні положення

1.1. В тексті даного Регламенту використовуються такі поняття і абревіатури:

ЩДК
спортивний варіант гри «Що? Де? Коли?»
ЛУК
ВГО ЛУК
МАК
Міжнародна Асоціація Клубів «Що? Де? Коли?»
МІК
мандатно-інспекційна комісія ЛУК
Турнір
очне змагання з ЩДК
НКУ-2013
Національний Кубок України з ЩДК сезону 2012/2013 рр.
РВТ
регіональний відбірковий турнір
ОТ
Оргкомітет турніру
ІЖ
ігрове журі турніру
АЖ
апеляційне журі турніру
ІО
ігрові очки, отримані командою за відповіді, що зараховани за результатами роботи ІЖ та (або) АЖ
Тур
частина турніру, що відповідає положенням п. 1.3.2 Кодексу ЩДК МАК
Запитання
частина туру, що відповідає положенням п. 1.3.3 Кодексу ЩДК МАК
Гравець
особа, що відповідає положенням п. 1.1.5 Кодексу ЩДК МАК
Команда
об’єднання осіб, що відповідає положенням п. 1.1.5 Кодексу ЩДК МАК
Ігрове місце
надане команді спеціально обладнане місце, що відповідає положенням п. 1.2.2 Кодексу ЩДК МАК

1.2. НКУ-2013 проводиться згідно документів МАК та ЛУК (включаючи Кодекс ЩДК МАК, Положення про проведення НКУ з ЩДК, даний Регламент, але не обмежуючись їх положеннями).

2. УЧАСНИКИ НКУ-2013

2.1. До участі в НКУ-2013 допускаються команди, які подали заявки на участь в турнирі у термін, визначений Положенням про проведення НКУ, та внесли внески, що регламентуються документами ЛУК, у розмірі, встановленому Правлінням ЛУК. Турнірний внесок передається уповноваженому представнику ОТ безпосередньо під час реєстрації.

2.2. До основного складу команди входить 6 осіб.

2.3. До участі в НКУ-2013 допускаються команди, що пройшли реєстрацію в МІК. Для реєстрації кожна команда перед початком НКУ-2013 здає представникові МІК заявку встановленого зразка.

2.4. У складі кожної команди може бути заявлено не більше чотирьох запасних гравців. В ході НКУ-2013 команді дозволяється між турами здійснювати прямі та зворотні заміни у складі.

2.5. Забороняється участь в НКУ-2013 у складі команди незаявлених гравців або гравців, заявлених за інші команди-учасниці даного турніру. Переходи гравців з команди в команду під час НКУ-2013 заборонені.

2.6. Команда допускається до участі в НКУ-2013, якщо в її основному складі нараховується не менше трьох осіб, включно з капітаном (або не менше чотирьох осіб без капітана). У будь-який момент бою за ігровим столом в команді може знаходитись не більше шести та не менше трьох гравців (включно з капітаном) із загального складу, з них не більше трьох запасних гравців. У разі порушення командою вказаної вимоги такій команді не зараховуються ІО, набрані командою з моменту допущення і до моменту усунення порушення.

2.7. Гравці, що спізнились до початку туру, можуть увійти у гру лише між раундами запитань.

2.8. Гравець має право залишити ігрове місце у будь-який момент туру і повернутися на ігровое місце у перерві між раундами запитань.

2.9. У разі порушення гравцями та (або) командами вимог пп. 2.3 – 2.8 даного Регламенту до них можуть бути застосовані дисциплінарні санкцїї, що передбачені розділом 2.3 Кодексу ЩДК МАК. Рішення про застосування конкретної санкцїї приймається тим органом, до компетенцїї якого відноситься прийняття такого рішення згідно положень розділу 2.3 Кодексу ЩДК МАК.

2.10. Команда, що підтвердила свою участь і не відмовилась від участі в НКУ-2013 відповідно до вимог п.п.п.п. 2.10.1–2.10.2 Положення про проведення НКУ з ЩДК, зобов’язана з‘явитися на турнір. У разі неявки на таку команду накладаються фінансові санкцїї у вигляді штрафу, який встановлюється у размері, що відповідає подвійному розміру турнірного внеску, і виплачується такою командою протягом одного календарного місяцю з моменту закінчення НКУ-2013, який визначається згідно вимог п. 3.2 даного Регламенту. Порядок и спосіб сплати штрафу визначаються рішенням Правління ЛУК.

2.11. У разі застосування до команди дисциплінарної санкцїї, що передбачена пп. 2.3.5 Кодексу ЩДК МАК, всі сплачені такою командою внески залишаються у разпорядженні ОТ НКУ-2013.

2.12. Разсадка команд-участниць НКУ-2013 в ігровому залі здійснюється таким чином (в порядку зменшення):

а) команди, що мають місця у рейтингу ЩДК МАК, – відповідно до позицій, які вони займають в офиційному рейтингу ЩДК МАК станом на дату останнього релізу рейтингу.

б) команди, що не мають місця в рейтингу ЩДК МАК, – відповідно до назв регіонів, які представляють команди, — в алфавітному порядку (в рамках одного регіону – за назвами команд в алфавітному порядку: спочатку назви кирилицею, потім – латиницею).

3. СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ НКУ-2013

3.1. НКУ-2013 проводиться українською мовою.

3.2. Моментом початку НКУ-2013 є момент початку першого ігрового туру НКУ-2013, що визначається відповідно до вимог п. 1.3 Положення про проведення НКУ з ЩДК. Моментом закінчення НКУ-2013 є слова Президента ЛУК (або уповноваженої ним особи): «Турнір проголошується закритим».

3.3. НКУ-2013 складається з шести основних залікових туров. Кожен тур складається з 12 запитань.

3.4. При підведенні результатів туру для кожної команди підсумовуються її ІО. Порядок місць в турнірній таблиці визначається за найбільшою кількістю набраних ІО. У разі рівності у кількох команд цього показника їхні місця діляться.

3.5. При підведенні підсумків турніру порядок місць команд в турнірній таблиці визначається за кількістю відповідей, зарахованих командам за результатами роботи ІЖ та (або) АЖ.

3.6. У разі рівності цього показника:

3.6.1. Для команд, що виборюють 1–3 та 10 місця за результатами турніру, використовують такі додаткові показники (в порядку зменшення):

а) три додаткових запитання (переможцем проголошується команда, що взяла на цих запитаннях більшу кількість ІО порівняно з суперником);

б) додаткові запитання (не більше трьох), які задаються по одному, поки всі команди не займуть свої однозначні місця;

в) сума місць за турами — від мінімальної до максимальної;

г) жереб.

3.6.2. Для решти команд місця діляться.

4. РОЗПОДІЛ МІСЦЬ В ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ

4.1. Команда, яка посіла перше місце за підсумками НКУ-2013, проголошується переможцем НКУ-2013.

4.2. Команда, яка посіла друге місце, проголошується другим призером НКУ-2013.

4.3. Команда, яка посіла третє місце, проголошується третім призером НКУ-2013.

5. ПРОТОКОЛЮВАННЯ НКУ-2013

5.1. Протоколи НКУ-2013 є офиціальними документами та мають бути завірені представниками робочих органів турніру.

5.2. Протоколи включають в себе:

а) офіційні заявки команд-участниць, підписані капітанами команд та представником МІК ЛУК;

б) тексти запитань;

в) результати турів за запитаннями та підсумкові таблиці;

г) протести команд;

д) заяви та рішення ІЖ та АЖ НКУ-2013, необхідні коментарі до них;

е) протоколи рішень про застосування дисциплінарних санкцій.

5.3. Протоколи змагань у встановлені Правлінням ЛУК терміни передаються ОТ на зберігання куратору НКУ-2013 від Правління ЛУК та зберігаються у нього до початку Національного Кубку України з ЩДК сезону 2013/14 рр. (далі – НКУ-2014).

6. ОСОБЛИВІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Команда-переможець нагороджується пам’ятним Кубком переможця НКУ-2013. Гравці команди-переможця НКУ-2013 нагороджуються пам’ятними медалями та іменними дипломами за 1 місце. Гравці команд-призерів НКУ-2013 нагороджуються пам’ятними медалями та іменними дипломами за 2 та 3 місця відповідно.

6.2. Команди, що посіли за підсумками НКУ-2013 1–3 місця, отримують персональне запрошення на НКУ-2014 за умови відповідності правилам наслідування.

6.3. Квоти на участь в НКУ-2014 розраховуються за таким принципом:

6.3.1. Для кожного регіону, в якому буде проведено РВТ НКУ-2014, встановлюється квота в одну команду.

6.3.2. Команди, вказані в пп. 4.1 – 4.3 даного Регламенту, додають до квоти свого регіону на НКУ-2014 по дві команди.

6.3.3. Команди, що посіли за підсумками НКУ-2013 4–10 места, додають до квоти свого регіону на НКУ-2014 по одній команді.

6.3.4. Положення п.п. 6.3.2 и п.п. 6.3.3 даного Регламенту не розповсюджуються на регіони, в яких не буде проведено РВТ НКУ-2014.

6.4. Після оголошення остаточних результатів НКУ-2013 внесення змін у підумкові відомості не допускається.

6.5. У разі завдання гравцем матеріальних збитків ЛУК, ОТ, адміністрації місць проведення НКУ-2013, централізованого проживання та харчування учасників НКУ-2013, гравець, що завдав збитків, зобов’язаний відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

6.6. Гравець, що завдав збитків, звільняється від відшкодування їх, якщо доведе в суді, що збитків було завдано не з його провини.

6.7. При вирішенні будь-яких питань відносно НКУ-2013, що не регулюються цим Регламентом, сторони, зацікавлені у вирішенні таких запитань, керуються діючим законодавством України, Статутом ЛУК, Кодексом ЩДК МАК та Положенням про проведення НКУ з ЩДК.

6.8. Усі суперечки та (або) протиріччя, що виникають або можуть виникнути відносно даного Регламенту, вирішуються шляхом звернення почергово у Правління ЛУК, у відповідну комісію МАК, в Правління МАК, а за неможливості їх вирішення такими шляхами – шляхом звернення до суду по підслідності.

6.9. Всі Додатки до даного Регламенту є його невід’ємними частинами та вступають в дію, якщо здійснені в письмовому вигляді, мають порядковый номер, дату прийняття та затверджені Правлінням ЛУК.

6.10. Зміни та доповнення до цього Регламенту вносяться рішенням Правління ЛУК.

6.11. Даний Регламент набуває чинності з моменту затверждення Правлінням ЛУК.